Implantološki Versah tečaj oseodensifikacije u Zagrebu

Predavači : EDA Expert za Parodontologiju i Implatologiju Dr. med. i Dr.med.dent. Snježana Pohl, gost predavač specijalista oralne hirurgije Dr Mirko Medić

Vreme održavanja tečaja: 20.05.2021.
Mesto održavanja tečaja: Brozova 30, Zagreb, HR
Cena: 600€

Predavač

Poštovani stomatolozi, implantolozi i oralni hirurzi,

pozivamo Vas na jedinstveni Versah kurs Osodensifikacije nove generacije zlatnih Densah borera koji će se održati 20.05.2021 godine u Zagrebu.

Hands on kurs podrazumeva jednodnevni edukativni boravak koji je baziran na principu predavanja u toku pre podneva, a posle ručka kurs na modelima. 

Predavači će sem naučne doktrine podeliti i bogato iskustvo iz kliničke prakse, potrudiće se da tokom čitavog radnog dana budete upoznati sa svim protokolima oseodensifikacije i nakon praktičnog rada na modelima u potpunosti obučeni za samostalni ordinacijski rad.

Specijalno dizajnirani Densah boreri koji odgovaraju svim implantnim sistemima poboljšavaju kvalitet preparacije kosti efikasnije nego klasični boreri iz standardnog seta za ugradnju implanta. 

Kontakt između implanta i kosti je poboljšan celom dužinom preparacije što povećava primarnu stabilnost implanta i skraćuje vreme oseointegracije. 

Sem samog procesa sabijanja kosti, sa Densah borerima može se uspešno uraditi krestalni sinus lift sa autograftovanjem i proširiti alveolarni greben (biološki vođena regeneracija). 

Versah set nove generacije uključuje zlatne Densah borere koju su osmišljeni tako da pospeše primarnu stabilnost kod imedijalne ugradnje implanta. 

Oseodensifikacija predstavlja revoluciju u modernoj implatologiji i jedan potpuno nov pravac koji podstiče na razmišljanje OUT OF THE BOX.