ACM Borer

ACM Borer

(Auto Chip Maker)
Borer za uzimanje autologne
kosti

Autologna kost predstavlja zlatni standard u augmetacionim procedurama.

Lak za korišćenje

Borer stavite na fizio dispenzer i koristite brzinu od 50-300 obrt/min

Brz

Za samo nekoliko sekudi dobija se 1cc autologne kosti

Bezbedan

Zahvaljujući stoperu koji kontroliše dubinu ulaska borera na 4mm ne mogu se povrediti okolne strukture 

Prednosti

Uz pomoć ACM borera za samo nekoliko sekundi dobije se 1cc autologne kosti (kortikalne i medularne) za razliku od grebalice gde se dobijaju samo sitne partikule kompakte koje se brže resorbuju i imaju manje osteoblasta. Prednost u odnosu na slične proizvode koji se mogu naći na tržistu je to što se prilikom uzimanja kosti koristiti irigacija koja sprečava pregrejavanje kosti i na taj način se osigurava dobijanje veće količine vitalne kosti. Autologna kost koja se dobija prilikom preparacije je već samlevena i spremna za graftovanje za razliku od klasičnih trepan borera.

Bilo koji od augmentacionih materijala da se koristi poželjno je kombinovati ga sa autolognim (kompozitni graft) jer se na taj način postiže bolji osteogeni potencijal.

Uputstvo za korišćenje

Stavite stoper na borer zatim borer na fizio dispenzer koristeći brzinu od 50-300 obrt/min u zavisnosti od toga da li se borer koristi za maxilu ili mandibulu. Veće brzine se koriste u mandibuli a manje brzine u maksili. Prilikom završene preparacije uklonite stoper i instrumentom lagano skinite sakupljenu kost sa borera.

U kutiji ACM-a dobije se borer sa 7 stopera.
Svaki stoper je za jednokratnu upotrebu. Sterilan je i odmah se može koristiti

Cena

Cena ACM borera sa 7 stopera je 220€

Katalog

ACM Borer Katalog