Fixture Remover Kit

Fixture Remover Kit

Univerzalan set za eksplantaciju
svih vrsta dentalnih implanta

Za manje od 30 sekundi lako i
bezbedno eksplantirajte
dentalne implante

Indikacije za korišćenje FR kit-a

Set za eksplantaciju implanta (FR kit) je dentalni proizvod koji je sačinjen od seta hirurških instrumenata namenjen za:

  • eksplantaciju dentalnih implanta koji su postavljeni na neadekvatnoj 3D poziciji
  • u slučajevima gde je implant u kontaktu sa određenim anatomskim strukturama (okolnim zubima, nervima, sinusu, susednom implantu, itd…)
  • kod perimplantita
  • u situacima kada se ne može sa sigurnošću odrediti koji su implanti ugrađeni i kada ne postoji mogućnost protetske rehabilitacije pacijenta
  • kao i ostale idikacije koje lekar specijalista uoči kao mogući rizik za nastavak terapije.

Prednosti

Još jedan od dokaza koliko je set za eksplantaciju implanta od Neobiotech-a hirurški precizan pokazuje činjenica da se nakon esplantacije u kosti jasno vide navoji dentalnih implanta.

Da je Fixture Remover kit minimalno invazivan svedoče opisani klinički slučajevi eksplantacije gde se novi implant istog dijametra ugrađuje na mesto nekadašnjeg implanta.

Uputstvo za korišćenje

Prvi prikaz dentalnog implanta indikovanog za eksplantaciju 

Izabrati šraf koji odgovara dijametru dentalnog implanta

Eksplantator zašrafiti u suprotnom smeru kazaljke na satu

Nastaviti u tom smeru uz pomoć specijalne Neobitech gedore

Napomena

Prilikom eksplantacije vodite računa da ne koristite silu veću od 250N/cm

Cena

Cena FR seta za eksplantaciju dentalnih implanta je 2.200 €

Katalog

Neo FR Kit Katalog