Ridge Wider

Ridge Wider

Set za širenje alveolarnog grebena

U situacijama nedovoljne širine alveolarnog grebena implant se može ugraditi tehnikom Ridge splitting koja uz pomoć RidgeWider seta omogućava uspešnu i predvidivu intervenciju.

Jednostavnost u korišćenju Neobitech setova je jedna od glavnih karakteristika što dokazuje njihova efikasna primena u najzahtevnijim implantološkim tretmanima kao što je Khoury tehnika.

Prednosti

Specijalno dizajnirani diskovi za sečenje grebena sa gornje strane su zastićeni silkonskim graničnikom kako ne bi oštetili okolna tkiva. U setu se nalazi i dleto radi lakšeg razdvajanja grebena kao i ekspanderi širine dijametra implanta.

Ravnanje alveolarnog grebena

Na slici prikazan početni borer

Presecanje grebena safe diskom

Vertikalno sečenje alveolarnog grebena

Širenje grebena uz pomoć dleta

Širenje grebena uz pomoć bone ekspandera

Ugradnja dentalnog implanta

Aplikovanje augmentacionog materijala

Cena

Cena seta za širenje alveolarnog grebena je 1.800 €

Katalog

Ridge Wider Katalog