SLA set

SLA set

Set za laterani pristup
sinus liftu

Zahvaljujući Neobiotech-u i njegovim inovativnim implantološkim rešenjima otvaranje prednjeg prozora maxilarnog sinusa nikada nije bilo lakše.

SLA kit je set za lateralni pristup sinus lift tehnici i predstavlja revoluciju na polju moderne implantologije. Neobiotech borerima za nekoliko sekundi otvara se prozor prednjeg zida maxilarnog sinusa gde se dolazi do neperforirane membrane koju jednostavno odvojimo ergonomski dizajniranim kiretama. Sve tri kirete su prilagodjene tako da obezbede najbolji ugao i dužinu za elevaciju membrane sinusa. Koriste se jedna za drugom.

Prednosti

Neurohirurška preciznost LS borera omogućava najbržu trepanaciju prednjeg zida maxilarnog sinusa do membrane, bez njene perforacije. Ovo je ujedno i najpouzdanija tehnika sinus lift protokola, jer opiljci kosti ulaze u useke borera i na taj način postaje tup čime se smanjuje mogućnost oštećenja membrane.

Uputstvo za korišćenje

Odizanje režnja

Trepanacija LS borerom

< 30 sek. do membrane sinusa

Elevacija membrane sinusa kiretama

Ergonomska kireta

Augmentacija

Cena

Cena SLA seta za laterali pristup sinus lift tehnici je 2.200€

Katalog

Neo SLA Kit Katalog