Versah

Versah je Američka kompanija koja se bavi proizvodnjom Densah borera. Dr Salah Huwais je pronalazač i osnivač jednog  potpuno novog pravca u implantologiji koga nazivamo Oseodensifikacija. Oseodensifikacija danas predstavlja povratak zaboravljenim biološkim postulatima koja inspirišu i podstiču na razmišljanje out of the box.

Densah Full kit

Set sa 12 zlatnih borera
nove generacije

Specijalno dizajnirani Densah boreri su osmišljeni tako da odgovaraju svim implantnim sistemima, poboljšavaju kvalitet preparacije kosti efikasnije nego klasični boreri iz standarnog seta za ugradnju implanta. Tokom oseodensifikacije Densah boreri kontrolisano stvaraju koštanu plastičnu deformaciju, koja omogućava ekspanziju cilindrične osteotomije bez bušenja koštanog tkiva.

Indikacije

Kontakt između implanta i kosti je poboljšan celom dužinom preparacije što povećava primarnu stabilnost implanta i skraćuje vreme oseointegracije. Sem samog procesa očuvanja kosti kod ugradnje implanta, sa Densah borerima može se uspešno uraditi krestalni sinus lift sa autograftovanjem i proširiti alveolarni greben (biološki vođena regeneracija). Ovde se posebno mora voditi računa koja vrsta augomentacionog materijala se koristi. Za krestalni sinus lift se preporučuje materijal koji je putty konzistencije. Ne preporučuje se xenograft materijali.

Laterana ekspanzija alveolarnog grebena

Napomena

U mandibuli kod tipa kosti D1 ugradnja implanta sa Densah borerima je smerom kazaljke na satu.

U mandibuli kod kosti tipa D2 preporučuje se tehnika „DAC“ (Densification After Cutting) početna osteotomija se radi u smerom kazaljke na satu, a prilikom izaska iz osteotomije se koristi „densification mode“ (obrnut smer kazaljke na satu)

Krestalni sinus lift

Ekspanzija alveolarnog grebena

Katalog i brošura

Versah katalog
Versah brošura