NovaBone

NovaBone je Američka kompanija koja se bavi proizodnjom i razvijanjem biomaterijala koji se koriste u ubrzavanju procesa srastanja kosti, istovremeno zadovoljavajući visoke standarde ortopedskih, estetskih i oralnih hirurga i implantologa

NovaBone Dental Putty

Veštačka kost nove generacije 

NovaBone Dental Putty je sintetska kost nove generacije, koja zbog svoje specifične putty stukture ima višestruku primenu u oralnoj hirurgiji i implantologiji i to najčešće u procedurama krestalnog sinus lifta kod imedijatne ugradnje implanta (popunjavanja defekte izmedju kosti i implanta), prezervacije alveole, hiruškom lečenju parodontopatije, popunjavanju cističnih defekata…

Sastav

U svojoj osnovi NovaBone je kalcijum fosfosilikatni materijal koji služi za koštanu regeneraciju a zasniva se na novoj bioinžinjerskoj platformi. Apsolutno biokompatibilan i resorptivan augmentacioni materijal sa kojim se lako manipuliše jer se aplikuje direktno iz ketridža.

Za razliku od drugih bioinertnih sintetskih materijala koji predstavljaju zamenik za kost, NovaBone Dental Putty pripada klasi bioaktivnih regenerativnih materijala koji ne samo da deluje osteokonduktivno već u prvoj interakciji sa koštanim tkivom pruža osteostimulatorni efekat. Ovakva pojava rezultira bržom regeneracijom kosti i drastično skraćuje vreme formiranje nove kosti. 

Osteostimulacija je aktivan proces koji pospešuje da NovaBone Putty deluje kao koštani matrix i samim tim podstakne diferencijaciju novih koštanih ćelija.

Indikacije

Katalog

NovaBone Katalog