GBR set

GBR set

Set za vertikanu i horizontalnu augmentaciju

Koštano vođena regeneracija

Uz pomoć GBR seta od Neobiotech-a moguće je uspešno izvesti „Tent screw“ tehniku, i samim tim izbeci tehniku „bone block“ koja je veoma zahtevna hiruška intervencija koja sa sobom nosi veliki rizik i komplikacije nakon same operacije.

CTi-Spacer

Fiksirati membranu uz pomoć univerzalnog adaptera za sve implantne sistem

Tent Screw

Radi lakše adaptacije mesh membrane koristi se Tent Screw (šraf u šrafu) 

Fixing Screw

Šrafovi koji se koriste za što lakše fiksiranje titanijumske membrane

Prednosti

Zahtevne GBR i Augmentacione procedure uz pomoć Neobiotechovog seta nikada nisu bile jednostavnije i lakše za upotrebu, jer se uz pomoć šrafa za šator tehniku i šrafova koji se koriste za stabilizaciju membrane dolazi do željinih rezultata.

Novi koncept za vertikalnu i horizontalnu augmentaciju omogućava da i najteže GBR procedure postanu lake i predvidive.

Uputstvo za korišćenje

Dehiscencija alveolarnog grebena

Preparacija ležišta

Postavljanje šator šrafa

Postavljanje membrane

Augmentacija

Ušivanje rane

Cena

Cena GBR seta za vertikalnu i horizontalnu augmentaciju je 2.200 €

Katalog

Neo GBR kit Katalog