Inovativne procedure na polju moderne implantologije

Na Jahorini 25.05 – 27.05.2018 godine u hotelu Vučko održan je prvi regionalni Neobiotech simpozijumu pod nazivom „lnovativne procedure na polju moderne implantologije“ i napredni kurs lateralnog sinus lift-a (SLA kit), koji je uključivao indikacije, protokole i procedure eksplantacije implantata (FR kit), okupivši profesore, predavače i učesnike svetskog renomea.

Tema: „Atrofija alveolarnog grebena i postavljanje implantata
(različite tehnike za različite indikacije)“

Prof. dr Luka Cordaro
Rim, Italija

Ugledni predavač na više od 30 Univerziteta širom sveta ITI Fellow, aktivan član ISO i počasni član EAO, koautor vise od 70 objavljenih članaka.

Tema: „Sinus lift procedure“

Prof. dr Aleksa Marković
Beograd, Srbija

Redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, gostujući profesor na Univerzitetu Mursija (Španija) i Univerzitetu u Sarajevu, ITI Fellow i direktor Study kluba za Srbiju. Objavio je preko 150 istraživačkih radova, autor je više knjiga i monografija.

Tema: „Horizontalna nadogradnja alveolarnog grebena autolognim graftovima“

Prof. dr Snježana Čolić
Beograd, Srbija

Redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, načelnica Klinike za oralnu hirurgiju i implantologiju, objavila veliki broj naučnih radova iz oblasti oralne hirurgije i implantalogije.

Tema: „Novi implantni sistem na Balkanu“ by Neobiotech

Spec. oralne hirurgije dr Mirko Medić
Beograd, Srbija

Jedan od začetnika Akademije za kompjuterizovanu stomatologiju, opinion leader za Neobiotech i osnivač privatne stomatološke ordinacije Medić.

Predavanja

Hands on course

Napredni kurs lateralnog pristupa sinus liftu (SLA kit), eksplantacija implanta na modelima (FR kit)

Preporučeni proizvodi