Hands on kurs Oseodensifikacije

U Rovinju 6.12.2019 godine u hotelu Lone održan je kurs Oseodensifikacije. Predavač je specijalista oralne hirugije dr.med i dr.med.dent Snježana Pohl, koja se trudila da tokom čitavog radnog dana polaznicima kursa budu predočeni svi protokoli Densah borera i nakon praktičnog rada na modelima  u potpunosti su bili obučeni za samostalni ordinacijski rad.

Predavač

Dr. med. i dr.med. dent. Snježana Pohl specijalista oralne hirurgije EDA specijalista parodontologije i implantologije

Medicinski fakultet u Zagrebu, Fakultet dentalne medicine i specijalizacija oralne kirurgije u Münchenu. Doktorat u Koelnu. Suvlasnik Praxisklinik za oralnu i maxillofacijalnu hirurgiju u Starnbergu, Nemačka. Načelik oralne hirurgije od 2012. i jedna od suvlasnika Ridenta. Asistent pri Katedri za oralnu medicinu i parodontologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Predavanja

Hands on course

Napredni kurs lateralnog pristupa sinus liftu (SLA kit), eksplantacija implanta na modelima (FR kit)

Preporučeni proizvodi