T-Mesh membrane​

T-Mesh membrane​

Prilagođene titanijumske
membrane

Neobiotech T-Mesh membrana je univerzalna i može biti prilagođena svakom implantnom sistemu, veoma lako se fiksira na implant uz pomoć adaptera koji je potreban radi lakše manipulacije.

Uputstvo za korišćenje

One Wall Augmentation
Defekt kosti bukalne lamele

Two Wall Augmentation
Defekt kosti bukalne i aproximalne lamele

Three Wall Augmentation
Defekt kosti bukalne, aproximalne i ligvalne lamele

Non-Fixed Submerged
Defekt kosti u vertikalnoj i horizontalnoj dimenziji

Katalog

T-Mesh Katalog